Ψυγεία με συμπιεστή

1-18 of 40

Ταξινόμηση

KB7645 Hybrid: 12 / 230 Volts

€ 344,00

CoolFreeze CFX-65

€ 1.180,90

CoolFreeze CFX-50

€ 1.065,50

CoolFreeze CFX-40

€ 965,20

CoolFreeze CFX-35

€ 887,60

CoolFreeze CFX-28

€ 799,20

CoolFreeze CFX-100

€ 1.376,10

Engel MR-040F: 12 / 24 / 230 Volts

€ 717,20

Little Engel MD-14-F: 12 Volts

€ 663,30

CoolFreeze CFX-65DZ

€ 0,00

CoolFreeze CF-11

€ 0,00

€ 354,80

Engel MT-45-P

€ 1.073,10

Engel MT-35G-P

€ 1.019,20

CoolFreeze CFX 75DZW

€ 1.267,20