Θερμοηλεκτρικά ψυγεία

1-18 of 20

Ταξινόμηση

Cooler FF26: 12 / 230 Volts

€ 63,60

Cooler FF30: 12 / 230 Volts

€ 74,40

FF-26 M

€ 85,20

FF-32 M

€ 96,00

CoolFun SC-30: 12 / 230 Volts

€ 106,80

Cooler Powerbox® Plus 24L: 12 / 230 V

€ 107,80

Cooler Powerbox® Plus 28L: 12 / 230 V

€ 117,60

Mobicool T38 RV: 12 / 230 Volts

€ 134,80

Mobicool W48: 12/230 Volts

€ 159,60

Cooler Powerbox® Plus 36L: 12 / 230 V

€ 160,70

Dometic BordBar: 12 Volts

€ 176,90

Cooler E 3000: 12 / 24 / 230 Volts

€ 178,00

TropiCool Classic TCX-14: 12 / 24 / 230 V

€ 254,50

TropiCool Classic TCX-21: 12 / 24 / 230 V

€ 276,10

TropiCool Classic TCX-35: 12 / 24 / 230 V

€ 343,00

KB7645 Hybrid: 12 / 230 Volts

€ 344,00